Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

Gyakran ismételt kérdések a mediációról

Mi az a mediáció?

A mediáció egy konfliktuskezelési módszer. Amikor az egymással vitában álló felek nem képesek önállóan megoldani problémájukat, akkor külső, közvetítő segítséget kérnek. A közvetítő, mediátor egy semleges, pártatlan, szakmailag felkészült személy, aki segíti a feleket a megállapodásban. A mediátor nem dönt semmiről, nem bíró, mindenben a felek egyeznek meg. A mediátorral segített megegyezési folyamatot nevezzük mediációnak.

Miért hatékony eljárás a mediáció?

A mediátor feladata, hogy az ellenérdekű feleknek felfedje tényleges szándékait, érdekeit. Nem célja felderíteni, hogy egy kialakult konfliktusban ki hibázott, kinek van igaza. Arra koncentrál, arra vezeti a felek figyelmét, hogy mi a probléma, hogyan lehet megoldani. A jövőre figyel, nem a múltra. A cél az érdekek összeegyeztetése, egy közös értékeken alapuló megállapodás létrejöttének elősegítése.

Mi a mediáció törvényi háttere?

A polgári jogviták Bíróságon kívüli rendezésének szabályozását a 2002. évi LV. törvény tartalmazza. A törvény szövege letölthető itt.
A Bíróságok Magyarországon igen leterheltek, a perek évekig futnak. A törvény végeredményben a Bíróságok tehermentesítését is szolgálja.
Részlet a törvényből:
"E törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza."
"A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő, mediátor) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása."

Miért olcsóbb és gyorsabb a mediáció?

Ha Bíróságon keresztül kíván érvényt szerezni igazának, akkor ügyvédet kell foglalkoztatnia, viselnie kell az ügyben keletkezett költségeket, illetve a perköltséget, illetékeket. A bírósági tárgyalások évekig húzódhatnak, ítélet kimenetele "bizonytalan", valamint az ítéletet többször is meg lehet fellebbezni. Ha mindezeket végigszámolja, akkor látható, hogy érdemes az ellenérdekű féllel együtt mediátorhoz fordulni. A mediációs eljáráson keresztül olyan megállapodásra lehet jutni, amit a szemben állók, közösen saját maguk hívnak életre. Az így születő megállapodások mindkét fél részéről történő betartása meghaladja a 80%-ot.
A bíróság általában bizonyítási eljárást folytat le, azaz a múlttal foglalkozik, és ebből von le következtetéseket, azaz igazságot akar szolgáltatni. Ez a hozzáállás azonban nagyon sok esetben inkább még jobban elmérgesíti a felek kapcsolatát. A mediáció a jövőre, a megállapodásra koncentrál, a kialakult helyzetre ad "választ", ezért sokkal hatékonyabb.
A válási mediációban további nagy előny, hogy amennyiben sikerül a közös megegyezéssel történő válás, akkor a teljes perköltség 12.000,- Ft. Amennyiben a Bíróság dönt a vagyonmegosztási kérdésekben is akkor a perköltség, illetve illeték a vagyon mértéke arányában nő, ez lehet akár több millió forint is.

Már perben állok, fordulhatok-e mediátorhoz?

Igen, de előtte a perben álló feleknek a Bíróságtól kérvényezni kell a per szüneteltetését. Ennek időtartama 6 hónap. A törvény a közvetítési eljárásra 4 hónap időtartamot engedélyez.
Ha a mediáció eredményes, akkor a bírósági eljárást nem kell folytatni, de természetesen a megállapodás tényét a Bíróságnak jelezni kell. Válóperben természetesen az elkészült egyezséget a Bíróságnak be kell mutatni, mert a házasságot csak a Bíróság bonthatja fel.

Ki lehet mediátor?

A mediátori tevékenységet törvény szabályozza. Mediátor csak felsőfokú végzettséggel, 5 év szakmai gyakorlattal, büntetlen előélettel rendelkező és akkreditált mediátori képzésen részt vett személy lehet.

A mediátort kötelezi-e titoktartás?

Igen. A mediátort a mediációs tevékenysége alatt titoktartás kötelezi. Ebből következően az adott témában tanúként sem idézhető bírósági eljárásban.

Milyen esetekben nem választhatom a mediációs eljárást?

- Apaság, származás megállapítása
- Gondnokság alá helyezés
- Házassági perekben, de a vagyonmegosztás területén igen
- Közigazgatási perekben
- Sajtóhelyreigazítási perekben
- Szülői felügyelet megszüntetéséről szóló perekben
- Végrehajtási perekben
- Választott bírósági eljárás esetén

Hogyan kezdeményezhetem Önöknél a mediációs eljárás megindítását?

1. Eset - A kapcsolat még normális

Keresse meg ellenérdekű partnerét és javasolja neki a mediációs eljárást. Adja meg honlapcímünket. Amennyiben mindketten úgy döntenek, hogy igénybe kívánják venni a mediációs szolgáltatást, töltsék le a Letöltések menüpont alatt lévő jelentkezési lapot, töltsék ki és küldjék el e-mail címünkre.
A leggyorsabb megoldás az, ha regisztrálnak honlapunkon. Ebben az esetben online kapcsolatfelvételre nyílik lehetőség, ahol egy az oldalunkról indított e-mailben kapcsolatba léphetünk.

2. Eset - Nincsenek beszélőviszonyban

Lépjen a Letöltések menüpontra. Töltse le a jelentkezés lapot. Kitöltéskor jelölje be, hogy az ellenérdekű felet mi keressük meg. Ezután e-mailen küldje el.
Ezt követően mi felkeressük az ellenérdekű felet, amennyiben a mediációra nyitott, akkor már telefonon és személyesen egyeztetünk minden további lépést.

A jelentkezést követően a felek nyilatkoznak arról, hogy vitás ügyüket közvetítői eljárás keretein belül kívánják rendezni, megállapodnak az eljárás során felmerülő költségek, díjak előlegezésének, megfizetésének módjáról, valamint a elállás, megszűnés eseteiről is. Az eljárás megindításához szükséges adatokat, információkat megadják.

Erről írásos megállapodás születik.

Már nem is tudunk beszélni egymással, tudom mégis a mediációs eljárást választani?

Kérem olvassa el az előző kérdésre adott válasz második esetét.

Hogyan zajlik a mediációs eljárás?

Módszerünk szerint a mediátor miután a mediációs eljárásról a megállapodás megszületett, egyenként berendeli a feleket és előkészítő tárgyalást folytat le. Ez általában 1-1,5 órát szokott igénybe venni. Ezeken az előkészítő tárgyalásokon a mediátor tájékoztatja a ügyfelet a mediációs eljárás szabályairól, a házirendről és előzetesen tájékozódik a konfliktusról.

Ezt követően kerül sor a mediációs tárgyalás(ok)ra. Egyszerűbb esetekben ez egy három-négy órás tárgyalást jelent, összetettebb, komolyabb esetekben több tárgyalást. Amennyiben a vita peresítve lett, a mediációs eljárás megindítás előtt a felek a per szüneteltetését kötelesek kérni a Bíróságtól. A per ilyen esetben 6 hónapig szünetel, a mediációs eljárásra 4 hónap áll maximum rendelkezésre. Amennyiben nincs még az ügy bírósági szakaszban, akkor az eljárás elindítása sokkal egyszerűbb.

A mediációs tárgyalás(ok) végére az esetek nagy tömegében megállapodás születik. A megállapodást a mediátor készíti el írásban, amit a felek elolvasás, ellenőrzés után aláírnak.

Részt kell vennem személyesen a mediációs eljárásban?

Az első előkészítő mediációs tárgyaláson, valamint a megállapodás aláírásakor személyesen részt kell venni. Cég - jogi személyiséggel rendelkező társaság - esetén a képviseleti joggal rendelkező személynek kell megjelenni.

Meghatalmazhatok valakit a képviseletemmel?

Meghatalmazás alapján - az előző kérdésre adott válaszban meghatározottak kivételével - nagykorú cselekvőképes személy, vagy jogi képviselő képviselheti.
(Szeretném azonban megjegyezni, hogy a jogi képviselet sokszor többet árt, mint használ. Tapasztalatunk szerint az ügyvédek abban érdekeltek - legmélyebb tiszteletem a kivételeknek -, hogy az ügy bírósági szakaszba jusson, hiszen úgy biztosítható a hosszú távú munka és a vele járó díjak és költségtérítések. Tehát, ha jogi képviselője nem tanácsolja a mediációs eljárást, akkor is tájékozódási célzattal keressen meg bennünket!)

Mi történik ha valaki nem jelenik meg a mediációs tárgyaláson?

Amennyiben az előkészítő tárgyaláson valamelyik fél nem jelenik meg, és magát ki nem menti, akkor a mediátor a mediációs eljárást meg sem indítja, elállásnak tekinti.
Ha valaki a mediációs tárgyalás(ok)on nem jelenik meg, és magát ki nem menti, akkor a mediátor szintén elállásnak tekinti.

A hatóság végrehajtással kikényszerítheti-e a mediációs tárgyalás útján kötött megállapodásban rögzítetteket?

A közvetítésről szóló törvény nem kapcsol hatósági kényszert az így létrejövő megegyezésekhez, mivel a megállapodást felek önként vállalták.

A megállapodás megkötését követően fordulhatok-e Bírósághoz?

Igen. Azonban a bírósági eljárásban nem a megkötött megállapodás lesz a per tárgya, hanem a vitás ügyet bírósági eljárás keretében bírálják el.

Megtámadhatom-e a mediációs tárgyalásokon létrejött megállapodást Bíróságon?

Igen, de a törvényalkotó arra ösztönzi a feleket, hogy ezt ne tegyék. Amelyik fél a megállapodással rendezett jogvita tárgyában Bírósághoz fordul kötelezhető a - a per eldöntésére tekintet nélkül - a teljes perköltség megfizetésére.
Ez alól kivételt képez, ha valaki a megállapodásban rögzített vállalások nem teljesítése miatt fordul Bírósághoz.

Kötelezhető-e tanúvallomásra a mediátor?

A mediációs tevékenységben mediátorként és szakértőként eljáró személyt nem terheli tanúvallomási kötelezettség.

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje